شرکای تجاری

برترین شرکت‌ها که به عنوان همکار برگزیدیم و نمایندگی انحصاری برخی را نیز دارا هستیم

شرکای تجاری پارسا تشخیص ایرانیان

نمایندگی 3 دستگاه وارداتی الایزا ریدر و الایزا واشر از کمپانی ROBONIK و هموگلوبین A1c  از کمپانی  HORRONراثبت کرده و نماینده فروش انحصاری دستگاه های پروتئین آنالایزر، الکترولیت آنالایزر و بلادگز را به ترتیب از کمپانی های EDAN,Biocare,Genius و کیت های هورمون و بیوشیمی برند Autobio می‌باشد. سایر محصولات هم از جمله سل کانتر، کواگلومتر، فتومتر بیوشیمی، الایزا اتوماتیک، کمی لومینسانس مدل CL1200 و CL2000 ، یورین آنالایزر را به صورت نو و ریفربیشد در اختیار مشتری قرار می‌دهد

Edan

company

Genius

company

Horron

China

Robonik

India

BioCare

company

Autobio

company